Excursies

 

EXCURSIES VNF NW-Overijssel en Flevoland in 2018

Acht tot tien maal per jaar worden excursies georganiseerd naar fotografisch belangwekkende natuurgebieden.

Doelen van deze excursies zijn:

  • het versterken van de onderlinge band
  • het uitwisselen van ideeën over het hoe en wat van het maken en bewerken van beelden
  • het leren kennen van fotografisch gezien mooie plekjes

Het is de bedoeling dat in de loop van een jaar alle facetten van de natuurfotografie -landschap, vogels, zoogdieren, macrofotografie (insecten, zoals ook libelles en vlinders), bloemen en planten, paddenstoelen enz. aan bod komen.

 

Planning excursies “VNF NW-Overijssel en Flevoland” voor 2019

Datum:                                 Onderwerp:                                                                 Bestemming:

12 januari                        winterlandschap                                  Reestdal/De Wheem

9 februari                        europese zoogdieren                          Topwildpark Anholter Schweiz

30 maart                         stinseplanten                                       De Colckhof/Den Alerdinck

12-14 april                      landschap, vogels, planten                Texel; wie het hele weekend mee wil
                                         insecten                                                 (je kunt ook kiezen voor alleen de
                                                                                                          zaterdag!) doet er goed aan zo vroeg
                                                                                                          mogelijk onderdak te boeken.                         
                                                                                                                                           

11 mei (middag,
             avond)              landschap, zonsondergang                  Molkwerum, Staveren, Wirdumer Klif

8 juni                             macro: vlinders, bloemen                    Tuinen Mien Ruys, Dedemsvaart of
                                                                                                          Vlindertuin Harskamp                  

13 juli                             macro: libelles enz                                Doosje

24 augustus                  heidebloei                                               Posbank of Lemelerberg

21 september                bronst                                                     NP De Hoge Veluwe

12 oktober                     paddenstoelen                                      Sallandse Heuvelrug, Nijverdal

16 november                herfstlandschap                                    Beekbergerwoud, het laatste oerbos in                                                                                                              Nederland, bij Apeldoorn  

14 december                 landschap                                              Landgoed Eerde, met elzenbroekbossen                                                                                                          en graslanden

 

Excursieprogramma  2018:

datum                                              bestemming                                                           aandachtsgebied

17 februari                                  Vreugderijkerwaard                                                 waterlandschap en vogels

07 april                                       Vorden: Kasteel Hackfort                                       stinsenplanten, landschap, macro

21 april                                        Dagexcursie Schiermonnikoog                              landschap, vogels, macro

26 mei                                         Raalte, Boetelerveld                                               landschap, macro, vogels

23 juni                                         Fochteloërveen                                                          planten, macro, landschap

21 juli                                           Doosje                                                                         macro, landschap

25 augustus                               Geannuleerd

29 september                             Natuurpark Lelystad                                               edelherten bronst  middag excursie!!

13 oktober                                   Paddenstoelenexcursie                                           macro, paddenstoelen

3 november                                Landgoed Staverden                                                herfstlandschap, paddenstoelen

 

 

Landgoed Staverden: Herfstkleuren; zaterdag 3 november 2018.

                                                                          

Het ligt tussen Elspeet en Ermelo aan de noordwestzijde van de Veluwe. Het gebied bestaat uit een gevarieerd oud bos- en cultuurlandschap. Er midden in ligt Kasteel Staverden met gracht en tuin. Vlakbij het kasteel bevindt zich een waterrad en staat ook een verblijf voor witte pauwen. Verder vind je in het gebied beekjes, beekdalgraslanden, heideveldjes, weilanden, akkers en schilderachtige boerderijen.
Staverden is een botanisch paradijs. Er groeien meer dan 20 plantensoorten die op de Rode Lijst van zeldzame en bedreigde planten voorkomen. In totaal komen meer dan 300 soorten voor op het landgoed en het omringende natuurgebied.
Op landgoed en in het omringende landschap zijn veel verschillende diersoorten te vinden. Al wandelend door de gevarieerde natuur van het gebied kunt u ze ontdekken. Op Staverden leven zo’n zestig edelherten. Wilde zwijnen zijn de vaste bewoners van de Stakenberg.

Tijdens de voorexcursie bleken herfstkleuren uitbundig aanwezig. Paddenstoelen zagen we mondjesmaat maar gezien de regen in de weersvoorspelling vermoeden we dat dat tijdens de excursie anders zal zijn.

                                           

Technische gegevens:
Vertrek: 09.00 uur vanaf de parkeerplaats bij Landgoed Staverden,Staverdenseweg 287 3852 NV Staverden. De parkeerplaats ligt links van het kasteel, rechtsaf vanaf de Staverdense weg, aan de Uddelerweg.

Opgave bij de excursiecommissie:
Roel Hoeve, roelhoeve@hetnet.nl, tel 06-51346962
Henk Valk, henk.valk@gmail.com, tel 06-53323111 en/of
Piet Rozendal, pietrozendal@gmail.com, tel 06-36325682

Groeten en hopelijk tot   ziens,             

Roel, Henk en Piet.

 

 

 

Waterloopbos: Paddenstoelenexcursie. Zaterdag 13 oktober 2018.

Het Waterloopbos is een unieke combinatie van natuur en techniek: het is een waterrijk gebied omdat verborgen in het groen schaalmodellen liggen van 35 ooit geplande waterwerken overal op de wereld. De natuur heeft langzaam weer bezit genomen van de schaalmodellen in het Waterloopbos. Oude watergoten, stuwen en sluizen zijn begroeid met struiken en planten. Sterrenmos bedekt de oevers, varens omringen de oude havens en in het water groeien zilvergrijze wilgen. Dieren zoals de ijsvogel en libel voelen zich met al dat stromende water helemaal thuis in het Waterloopbos.
De waterrijkdom zorgt ervoor dat dit bos ook één van de topplekken is voor paddenstoelen in Nederland.

 

                                             

Technische gegevens:
Vertrek: 09.00 uur vanaf de parkeerplaats bij Bezoekerscentrum Waterloopbos, Voorsterweg 36, 8316 PT Marknesse . Niet P-plaats bij beheergebouw  maar nieuw aangelegde P-plaats (Volg bord P1)

Volgens regels die sinds kort geregeld gehandhaafd worden is het niet geoorloofd zich buiten de paden te begeven. Wie dat wél doet, doet dat op eigen verantwoordelijkheid.

Opgave bij de excursiecommissie:
Roel Hoeve, roelhoeve@hetnet.nl, tel 06-51346962
Henk Valk, henk.valk@gmail.com, tel 06-53323111 en/of
Piet Rozendal, pietrozendal@gmail.com, tel 06-36325682

Groeten en hopelijk tot ziens,
Roel, Gerrit en Piet.

 

                                                 

 

 

 

Middagexcursie naar Natuurpark Lelystad: zaterdag 29 september 2018

Natuurrijk gebied
Het park is een zeer natuurrijk terrein met een afwisselend, waterrijk en parkachtig landschap. Er leven met uitsterven bedreigde diersoorten zoals wisent, Przewalskipaard, otter, bever en Pater Davidshert. Ook minder bedreigde diersoorten zoals wild zwijn, edelhert, eland en ooievaar zwerven er rond. Natuurlijk ontbreekt de ‘echt wilde’ fauna niet. Overal in het park zijn ree, konijn, vos, wezel, hermelijn of bunzing waar te nemen. De vogelbevolking in dit afwisselende landschap met vooral loofhout is bijzonder rijk. In de Prehistorische Nederzetting wordt getoond hoe mensen leefden in de tijd dat grote hoefdieren nog algemeen voorkwamen. In Natuurpark Lelystad wordt met succes meegewerkt aan diverse fok- en herintroductieprogramma’s van natuurbeschermingsorganisaties in binnen- en buitenland. Natuurpark Lelystad is internationaal bekend geworden door herintroductie van Przewalskipaarden in Mongolië en wisenten in Rusland en Letland.
Tijdens de excursie hopen we burlende edelherten te kunnen spotten.
Op het in 2016 geopende “Wisent pad” loop je tussen de wisenten en Przewalskipaarden door.
Voor meer informatie zie:

https://www.flevo-landschap.nl/gebieden/gebied-detailpagina/23/natuurpark-lelystad

Technische gegevens:
Vertrek excursie: 14:00 uur vanaf de parkeerplaats bij het Bezoekerscentrum van het Natuurpark.
adres: Vlotgrasweg 11, 8219 PP Lelystad.
Parkeren kost € 3,00.
Programma:
De otters worden om 15:00 uur gevoerd. Ruim voor dat moment zijn deze dieren te spotten.
Na de otters kan men via de wilde zwijnen en elanden richting edelherten gaan. Als je een fiets meeneemt (of tegen betaling van € 5,50 huurt op het park) kun je ook nog een uitstapje maken naar Wisenten en Przewalskipaarden.
Het kan hoe dan ook handig zijn een fotokar mee te nemen in verband met de uitgestrektheid van het park, ook wanneer je alleen de geprogrammeerde route wilt volgen..

Opgave bij de excursiecommissie:
Roel Hoeve, roelhoeve@hetnet.nl, tel 06-51346962  
Henk Valk, henk.valk@gmail.com, tel 06-53323111 en/of
Piet Rozendal, pietrozendal@gmail.com, tel 06-36325682

Groeten en hopelijk tot ziens,
Henk, Roel en Piet

                                                               

 

 

Excursie naar Doosje op zaterdag, 21 juli 2018

 

Doosje is een natuurgebied in de Wieden. Slootjes; vochtig grasland en bosjes.
De bedoeling is dat we er libellen, juffers, vlinders en andere insecten gaan fotograferen. Maar ook landschappelijk is het een prachtig gebied en we moeten niet verrast zijn mocht een ree ons pad kruisen! De blauwborst kan zich zomaar laten horen en de bruine kiekendief kan best eens met z’n schommelende gang voorbij vliegen.
Om te kunnen beginnen op het moment dat de insecten nog niet zijn opgewarmd en daarom bij het minste en geringste onheil (beweging, schaduw) wegvluchten, willen we vroeg starten.

                     

Technische gegevens:
Vertrek van de excursie om 06:30 uur vanaf de parkeerplaats direct na de brug links in de Lozedijk. 52°4122.37” Noorderbreedte; 6°0751.27” Oosterlengte
Mocht je de aanvangstijd wat aan de vroege kant vinden: je kunt je natuurlijk altijd op een later uur aansluiten. We blijven aan de linkerkant van de Lozedijk!

Opgave bij de excursiecommissie:
Deze keer bij:
Henk Valk;       email: henk.valk@gmail.com,       tel. 00316-53323111 en / of
Piet Rozendal; email: pietrozendal@gmail.com, tel. 00316-36325682
(Roel Hoeve is met vakantie)

                

 

 

 

 

Het Fochteloërveen. Zaterdag, 23 juni 2018

Het is een 2500 ha groot natuurgebied op de grens van de Nederlandse provincies Friesland en Drenthe, bij het dorp Veenhuizen. Het geldt als één van de weinige en best bewaarde hoogveengebieden in Nederland.
Het gebied is een restant van het uitgestrekte Drents-Friese hoogveengebied, dat sedert 1660 grotendeels is afgegraven.   Dat het gebied bewaard is gebleven geldt als een historisch toeval en mogelijk een gevolg van de geïsoleerde ligging op een provinciegrens. Pas laat werd een vrij beperkt kanalenstelsel aangelegd, zodat veel veen is blijven liggen en zich zelfs altijd als een kleine ‘actieve’ hoogveenkern heeft kunnen handhaven.
Het is een Natura 2000-gebied en aangewezen als wetland. Van het gebied is circa 1100 ha eigendom van de Vereniging Natuurmonumenten, dat samen met de circa 1400 ha van Staatsbosbeheer wordt beheerd.
Om de groei van hoogveen te bevorderen is het gebied vernat door de aanleg van damwanden, het dempen van sloten en het plaatsen van stuwen. Ook wordt rondom het eigenlijke natuurgebied een bufferzone ingericht. Vanouds ligt aan de noordzijde reeds het bosgebied Bankenbos en de Kolonie Veenhuizen. Naar het zuiden en oosten toe, bij Fochteloo en Ravenswoud, worden landbouwgronden ingericht als natuurgebied, hetgeen voor de waterbeheersing als onmisbaar geldt en veel kansen biedt voor de fauna. Het gebied is beperkt toegankelijk. Er loopt een fietspad over een zandrug door het gebied en er zijn enkele voetpaden. Er staat een vogelkijkhut en nabij Ravenswoud staat een uitkijktoren.
Het gebied heeft een uitbundige en veelzijdige flora en fauna:
Broedvogels zijn b.v. de blauwborst, de geoorde fuut, de dodaars, de kneu, de kraanvogel, het paapje, de roodborsttapuit, de watersnip en de grauwe klauwier.
In najaar en winter ook de klapekster, de blauwe kiekendief, de ruigpootbuizerd en de toendrarietgans.
Amfibieën die je er kunt tegenkomen zijn de adder, de ringslang en de gladde slang, de levendbarende hagedis, de heikikker en de poelkikker.
Ook een aantal soorten libellen (20!) en vlinders, b.v. het veenhooibeestje.
Het wollegras, zonnedauw en lavendelheide.

Tijdens de voorexcursie zagen (en fotografeerden) we de blauwborst, het paapje, de roodborsttapuit, de boerenzwaluw en de huiszwaluw. In de verte vloog een bruine kiekendief voorbij boven het prachtige landschap.

Technische gegevens:
Vertrek van de excursie om 09:00 uur vanaf de parkeerplaats met coördinaten:  52° 59’40.14″ N; 6° 22’47.18″ O.Adres: Fochteloërveen 4-12, Fochteloo.
Het is mogelijk je spullen mee te nemen op een karretje!

Opgave bij de excursiecommissie:
Roel Hoeve, e-mail: roelhoeve@hetnet.nl, tel. 00316-51346962,
Henk Valk, e-mail: henk.valk@gmail.com, tel. 00316-53323111, en/of
Piet Rozendal , e-mail: pietrozendal@gmail.com, tel. 00316-36325682

       

 

 

 

Het Boetelerveld, d.d. zaterdag, 26 mei

Het Boetelerveld ligt in de gemeente Raalte en is een bijzonder gebied. Daarom is het bevorderd tot Natura 2000-Gebied. Door het leem dat hier in de grond zit, vinden er sterke wisselingen in de grondwaterstanden plaats. Dit zorgt voor buitengewone planten en dieren. Ruim een derde van het Boetelerveld bestaat uit natte tot vochtige heide. Tussen de heidestruiken staan bijzondere planten zoals het klokjesgentiaan en kleine zonnedauw. Bos zie je hier ook, met grove dennen in vreemde natuurlijke vormen. Het Boetelerveld is bijzonder om de klokjesgentiaan die hier groeit en de kamsalamander. Maar als je er gaat wandelen zie je ook veel andere bijzondere planten, zoals de beenbreek en de moeraswolfsklauw, amfibieën, b.v. de heikikker en zoogdieren zoals de schotse hooglander. Vogels die je tegen kunt komen, spechtensoorten, roofvogels en verschillende zangvogel soorten en bij het observatiescherm bij het Grote Rietgat: de dodaars. Daarnaast allerlei libellen, b.v. de steenrode heidelibel en juffers en vlinders, zoals de oranje luzerne vlinder.

                                          

Tijdens de voorexcursie d.d. woensdag, 16 mei, zagen we o.a. vogels als de boomleeuwerik, de boompieper, de koekoek en de havik. In de verschillende poelen lieten kikkersoorten zich bewonderen. Tot onze bevreemding zagen we géén libellen en vlinders….

                                

Technische gegevens:
Vertrek van de excursie om 08:00 uur vanaf de parkeerplaats aan Schoonhetenseweg 19, Tomtom-adres: Schoonhetenseweg 19, Mariënheem.

Het is mogelijk je spullen mee te nemen op een karretje!

Opgave
bij de excursiecommissie:
Omdat Roel en Piet elders verkeren:
Henk Valk, e-mailadres: henk.valk@gmail.com; tel. +31 653323111

    

 

Dagexcursie naar Schiermonnikoog 21 april 2018

Het mooiste plekje van Nederland: het kleinste bewoonde Waddeneiland: zestien km lang en vier km breed. De woonkern heet ook Schiermonnikoog. Dit dorp is in 1760 gesticht.
Het grootste deel van dit veelzijdige eiland is uitgeroepen tot Nationaal Park; men vindt er zowel duinen, stranden en bossen alsook wad en een polder. Rust en stilte hoeven er danook niet gezocht te worden!
Vanaf een duintop op Schiermonnikoog kun je bij goed weer de provincies Friesland en Groningen zien liggen. De afstand er naartoe is niet ver: hoogstens 50 minuten varen.
De helft van alle planten en bloemen die in de Nederlandse Flora staan vermeld, komen voor op Schiermonnikoog.
Schiermonnikoog is ook een bekend vogeleiland. In voor- en najaar komen talloze trekvogels er uitrusten om op kracht te komen voor de rest van de tocht. Vanaf eind maart tot in de vroege zomer broeden er veel vogels op het eiland. Zelfs in het toeristisch hoogseizoen huizen hier altijd nog veel meer vogels dan mensen.
Kortom: goede wijn behoeft geen krans: vogels, planten, insecten, vlinders, libellen en prachtige landschappen: alles is op dit eiland in ruime mate aanwezig om er een schitterende dag van te maken!

Van een vogelaar, die gisteren (06-04) naar Schier is geweest, hoorden we, dat hij o.a. goudhaantjes, tapuiten en roodborsttapuiten en ook een hop had waargenomen. Naast natuurlijk allerlei wadvogels: eenden, ganzen en steltlopers.

Technische gegevens:
We vertrekken vanaf Fietsenverhuur Veerdam na aankomst van de boot die om 06:30 vertrekt vanaf Lauwersoog,
ongeveer om 07:30 uur.
De aanrijtijd van Zwolle naar de boot van Lauwersoog is 1 uur en 38 minuten.
Parkeren Lauwersoog (TomTom-adres): Zeedijk 11, 9976 VM Lauwersoog. Tel. 0519 349139

Prijzen boot: € 15,30 + toeristenbelasting: € 1,76.
Fiets/e-bike, als je die zelf meeneemt: € 9,50
Bootkaarten bestellen vooraf via de website van Wagenborg Passagiersdiensten: https://www.vvvschiermonnikoog.nl › Vervoer › Veerdienst

Op Schier kun je, als je je eigen fiets niet mee wilt nemen, het beste een fiets huren op de Veerdam:
Soepboer fietshuur, tel 0519-531636.
Prijs voor daghuur van een fiets met 7 versnellingen: € 8,50; E-bike: €16,00; Kidkar (voor als je veel spullen mee wilt nemen!) € 15,00, inclusief damesfiets met 7 versnellingen.

Opgave bij de excursiecommissie:
Gerrit Sleurink, e-mail: g.sleurink @gmail.com,     tel. 00316-41727617
Henk Valk,         e-mail: henkvalk@gmail.com,       tel. 0031653323111

 

 

Excursie Stinzenplanten bij Kasteel Hacfort in Vorden op 7 april 2018 a.s.

  

Ten westen van Vorden (Gelderland) ligt het kasteel Hackfort in een mooi landschap van lanen, bossen, akkers, weilanden en boerderijen.
In het parkbos bloeien ieder voorjaar duizenden stinzenplanten: een ‘stinzenplantenpaleis’. In 2009 zijn de stinzenplanten op Hackfort geïnventariseerd. Toen was met name het voorplein van het kasteel rijk aan voorjaarsbollen terwijl in het bos nog flinke plekken Bosanemonen voorkwamen.
Op Hackfort ontbraken vooral stinzenplanten die van half april tot half juni bloeien. De bestaande stinzenplanten zijn aangevuld met nieuwe soorten, die hierbij passen, zowel in historisch opzicht, als in bloeitijd en kleur. De afgelopen jaren zijn duizenden bolletjes geplant. De bloeitijd is verlengd door aanplant van later bloeiende soorten: Wilde hyacint, Spaanse hyacint, Knikkende vogelmelk en een plek Breedbladig klokje. Langs de beekoever Kievitsbloem, Zomerklokje en Slanke sleutelbloem. Verder komen voor Crocussen, Sneeuwklokjes, Lenteklokjes en Lelietjes der dalen.

                             

Tijdens de voorexcursie werd duidelijk dat er op de geplande datum (24-03), o.a. vanwege de kou van de laatste weken nauwelijks stinzenplanten te bewonderen laat staan te fotograferen zouden zijn. Vandaar uitstel naar 7 april.

Technische gegevens:
Vertrek van de excursie om 09:00 uur vanaf de parkeerplaats Baakseweg 8,7251 RH Vorden.
Het is mogelijk je spullen mee te nemen op een karretje!

Opgave bij de excursiecommissie:
Gerrit Sleurink,     e-mail: g.sleurink@gmail.com,        tel. +31 6 41 72 76 17
Roel Hoeve          e-mail: roelhoeve@hetnet.nl            tel. +31 527 24 30 01 en/of
Piet Rozendal,     e-mail: pietrozendal@gmail.com,    tel. +31 6 36 32 56 82

 

Excursie naar de Vreugderijkerwaard op zaterdag, 17 februari 2018.

 

De Vreugderijkerwaard ligt net ten westen van Zwolle. Het is een gebied waar ruimte voor de rivier de IJssel is gecreëerd. Het ligt in de buurtschap Spoolde, is 97 hectare groot en is bezit van Natuurmonumenten. Er bevinden zich tot 5 meter hoge rivierduinen en, sinds 2003, een 2 km lange met de IJssel meestromende nevengeul (de eerste in Nederland). Deze geul is één van de maatregelen om de waterstand in de rivier beter te kunnen beheersen en zo onder andere de steden Zwolle en Kampen tegen hoogwater te beschermen. Bij hoog water is er meer ruimte voor waterafvoer richting IJsselmeer. Het doorgaans ondiepe water is een foerageerplaats voor steltlopers en een paaigebied voor vissen. In de nevengeul groeien bijzondere planten, zoals fonteinkruidsoorten en watergentiaan. Bij het maken van het plan voor het graven van de geul is speciaal gelet op de mogelijkheden voor natuurherstel. Met succes; de stroomdalflora van het gebied behoort nú tot de veelzijdigste van Nederland.

                                            

Bij de voorexcursie (op 2 februari j.l.) was de waterstand zó hoog, dat we vooral landschapsfoto’s hebben gemaakt. Vogels waren er genoeg maar nauwelijks op fotografeerbare afstand.
Tijdens de excursie zal het vooral van de waterstand afhangen of er behalve landschaps- en macro-ook vogelbeelden gemaakt kunnen worden, o.a. vanuit de vogelhut.

          

Technische gegevens:
Vertrek van de excursie om 08:30 uur vanaf de parkeerplaats bij de Vreugdehoeve, Zalkerveerweg 20, 8042 PL Zwolle
Het is waarschijnlijk mogelijk je spullen mee te nemen op een karretje!

 

De Duursche Waarden op zaterdag 20 januari 2018.

In 1989 werd de Duursche Waarden de eerste uiterwaard in Nederland waar een begin is gemaakt om het rivierenlandschap terug te brengen in z’n oorspronkelijke staat. Het gebied is 120 hectare groot. Je kunt er genieten van ruig grasland, water, moeras en ooibos en de flora en fauna die erbij horen. Met uitzondering van het ooibos gaat het helemaal om “nieuwe oude natuur”.

Tijdens de voorexcursie op 10 januari j.l. was een groot deel van het gebied overstroomd door de buiten haar oevers getreden IJssel. Maar er bleek genoeg moois over te zijn.

                              

Technische gegevens:
Vertrek van de excursie om 09:00 uur vanaf de parkeerplaats aan de Fortmonderweg (bij de steenfabriek) -zie bijgaand kaartje-. TomTom-adres: Fortmonderweg, Den Nul.
Het is mogelijk je spullen mee te nemen op een karretje!

Opgave bij de excursiecommissie: Zie onderaan pagina.

                         

                                                  

                                                     

Excursieprogramma van 2017: 

Excursie Herfstkleuren naar Hoog Buurlo op zaterdag, 18 november 2017.

Hoog Buurlo is bezit van Staatsbosbeheer.
Het is een eeuwenoude bos- en bewoningskern in het hart van de Veluwe. Het gehucht bestaat uit twee schaapskooien en twee woonhuizen, een kudde Veluwse heideschapen, statige beukenlanen, eiken- en beukenbossen, akkers omgeven door wildwallen en grenzend aan de uitgestrekte Hoog Buurlose heide. De schaapskooi dient als nachtverblijf voor de schaapskudde. Dat is al zo sinds de 9e eeuw; de tijd lijkt stil te hebben gestaan in deze parel van de Veluwe.

                                           

Technische gegevens:
Vertrek van de excursie om 09:00 uur vanaf de parkeerplaats aan de Alverschotenseweg, TomTom-adres: Alverschotenseweg, Hoog Buurlo (Bij de schaapskooi). (N52 10.970 E5 50.721)

                                          

Het is mogelijk je spullen mee te nemen op een karretje!

 

Excursiedoelen kunnen wijzigen i.v.m. de omstandigheden

Opgave bij:

Roel Hoeve,                   email: roelhoeve @hetnet.nl,                 tel +31 651346962
Henk Valk,                     email: henk.valk@gmail.com                tel  +31 38 750 74 70
Piet Rozendal,               email: pietrozendal@gmail.com,          tel. +31 636325682